Ajanvaraus »

Koulutettu kiropraktikko

Kiropraktikoilla nimikesuoja vuoden 2008 alusta lähtien

Vielä v. 2008 saakka ei ollut itsestäänselvyys, että oma kiropraktikkosi oli saanut hoidon suorittamiseen asianmukaisen koulutuksen. Turvallisuuden ja potilasvakuutuksen kannalta tämä kannattaa ottaa huomioon, sillä Suomessa toimii edelleen ilman minkäänlaista koulutusta olevia henkilöitä, jotka ennen täysin laillisesti (ja nykyään laittomasti, sillä valvontaan ei ole riittävästi viranomaisresursseja) kutsuivat itseään kiropraktikoksi. Tällaisten itseoppineiden hoitajien hoidon taso vaihtelee rajusti.

Kannattaa siis oman turvallisuuden vuoksi huolehtia siitä, että kiropraktikko on asianmukaisesti koulutettu. Asiasta voi varmistua siten, että kiropraktikko käyttää nimikettä kiropraktikko, D.C. (= Doctor of Chiropractic), ja hänellä on siitä esittää todistus. . Voit halutessasi soittaa VALVIRAAN (sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto), joka ylläpitää TERHIKKI-rekisteriä (rekisteri terveydenhuollon ammattihenkilöistä.) Ammatinharjoittamistietoja voi tiedustella Valviran www-sivuilta http://julkiterhikki.valvira.fi/. Suomessa on tällä hetkellä n. 85 asianmukaisen yliopistotutkinnon suorittanutta kiropraktikkoa.

Kiropraktikko-nimike on sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston rekisteröimä ammattinimike, jota eivät saa käyttää muut, kuin kansainvälisen kiropraktisen korkeakoulututkinnon (CCE) akreditoidussa koulussa suorittaneet kiropraktikot. VALVIRA pitää kiropraktikoista rekisteriä ja valvoo heidän toimintaansa. Koulutusta annetaan ulkomailla, se on kokopäivätoimista ja vastaa esikliiniseltä osaltaan ja tuntimääriltään lääkärin peruskoulutusta. Itseoppineiden toimintaa ei valvo kukaan.

Valviran Julkiterhikki-rekisteristä on voinut 9.9.2010 alkaen tarkistaa, että kiropraktikko on saanut asianmukaisen koulutuksen (linkki alla).

Nykyisin siis Suomessa kiropraktikko-nimikettä saa käyttää vain asianmukaisen, kansainvälisesti hyväksytyn yliopistotutkinon suorittanut kiropraktikko.

Koulutusta ei ole Suomessa, vaan se on edelleen hankittava ulkomailta. Useimmat Suomessa työskentelevät kiropraktikot ovat saaneet koulutuksensa Iso-Britannian tai USA:n yliopistoista.

VALVIRA - Julkiterhikki-rekisteri